Zorgplicht

De boomeigenaar is volgends de wet zorgplichtig. Hierbij wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen:

Algemene zorgplicht

Bij de algemene zorgplicht is de eigenaar verplicht de bomen regelmatig systematisch door een deskundige te laten beoordelen en zonodig de daar uit voortvloeiende werkzaamheden te laten uitvoeren.

Verhoogde zorgplicht

Bij een verhoogde zorgplicht moeten bomen, bijvoorbeeld langs de openbare weg, minimaal 1x per jaar worden gecontroleerd door een deskundige.

Onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht is voor bomen waarbij uitwendige of verborgen gebreken zijn geconstateerd die eventueel gevaar zouden kunnen opleveren met uiteraard als doel risico's zoveel mogelijk uit te sluiten.

Controle

Naast de visuele controles moet de boomeigenaar ook een administratie bijhouden waarin de locatie van de boom, de boomsoort, de geconstateerde gebreken met de daaruit voortvloeiende zorgmaatregelen vermeld worden met daarbij de datum, naam en ondertekening van de gecertificeerde controleur.