Zoals op de foto te zien heeft deze Prunus een zeer zware aantasting van de platte Tonderzwam op de stamvoet. Deze witrot veroorzakende zwam zal zeker de dood van de boom betekenen wat weer een groot risico op windworp geeft met alle schade die dat weer kan veroorzaken.Deze wilg heeft een aantasting van de zwavelzwam. Dit is een bruinrot veroorzakende zwam die via takwonden binnenkomt en vervolgens kernrot veroorzaakt waarna de stam heel makkelijk kan afbreken of omwaaien.


Een boom met zo een vergroeing en met ook nog eens een spechtegat is altijd een risico boom en dient altijd nader te worden onderzocht want zowel de vergroeing als de specht geven aan dat er bij deze boom iets absoluut niet goed zit de kans dat zo een boom afbreekt met alle gevolgen van dien is dan ook absoluut aan wezig.
Deze beuken waren een paar jaar geleden nog de trots van het dorp. Helaas heeft in korte tijd de reuzenzwam 1 van deze monumentale bomen de das omgedaan. Deze witrot veroorzakende zwam is een van de grootste veroorzakers van sterfte bij beuken doordat de zwam de wortels van de boom aantast. De boom wordt extreem gevoelig voor windworp ook hier rest maar 1 maatregel ter voorkoming van allerlei ellende: op korte termijn vellen.

Wilg met watermerk ziekte deze ziekte word veroorzaakt door de bacterie Brenneria salicis deze verstopt de houtvaten waardoor verwelking en taksterfte optreed hierdoor word deze boom een risicoboom daar dit dodehout er uit zal waaien of breken watweer kan leiden tot schade bij derden.