Hoe en door wie wordt de boomveiligheidscontrole gedaan?

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging Boomverzorgende bedrijven, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en o.a. Centraal Beheer Verzekeringen zijn eisen opgesteld waaraan de boomveiligheidscontroleur moet voldoen.

De controle wordt uitgevoerd volgens de zogenaamde V.T.A. methode ( Visual Tree Assessment ). Bij V.T.A. wordt niet alleen gelet op biologische symptomen zoals: bladkleur, schimmels, paddestoelen, dood hout en scheutlengte maar ook op mechanische symptomen zoals verdikkingen, ribvorming, holten, scheuren, afwijkende bastpatronen, verzwakte takaanhechtingen, scheefstand en grondscheuren.

Na deze controle worden de geconstateerde gebreken en afwijkingen in een rapport verwerkt met een aanbeveling van de te treffen maatregelen. Dit rapport wordt door de verzekeringsbranche erkend.